Gör anspråk på denna annons
Är det här ditt företag? Logga in för göra anspråk på annonsen. Om du inte är medlem börjar du med att lösa ett medlemskap, därefter kan du göra ditt anspråk.
Marks Solskyddscenter – Markisen AB
Affärsgenre:
Företagsnamn : Marks Solskyddscenter – Markisen AB
Kort Verksamhetsbeskrivning: Företaget ska bedriva tillverkning, försäljning och montering av allehanda solskydd. Företaget kommer även att tillhandahålla tjänster, främst inom mekanisk verksamhet och därmed förenlig verksamhet. Företaget skall förvalta fast och lös egendom.
Lång Verksamhetsbeskrivning :

Är det här ditt företag? För att ange en lång verksamhetsbeskrivning samt komplettera med övrig information, börja med att läsa här!!

Nyckelord för din verksamhet:

Skicka ett meddelande till annonsören

Annonsrubrik:Marks Solskyddscenter – Markisen AB